Om misverstanden te voorkomen, een aantal huisregels:

  • Ethiek en hygiëne is wat u van mij kan verwachten, ik verwacht van u dat u hier eveneens voor zorgt.
  • Houd er rekening mee dat ik bij een eerste behandeling een aantal vragen stel om inzicht te krijgen in uw persoonlijk en medisch verleden.
  • Bij de massage zal de ontvanger zijn of haar ondergoed aanhouden, ikzelf masseer in makkelijk zittende kleding.
  • Het kan zo zijn dat er bij een bestaande aandoening of blessure eerst wordt door verwezen naar een arts en pas bij diens goedkeuring kan er een behandeling plaats vinden.
  • Graag vraag ik u om mij op de hoogte te stellen van medicijngebruik of het feit dat u onder behandeling bent van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, het kan dan voorkomen dat ik u vraag met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Er wordt zonder uw toestemming nooit persoonlijke en medische gegevens verstrekt aan derden.
  • Zet uw mobiele telefoon uit tijdens de behandeling.
  • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
  • Er vinden geen erotische handelingen plaats en er naar vragen wordt niet op prijs gesteld.