1. Algemeen

1.1 Onder deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Het bedrijf Praktijk Rising Sun.
 Opdrachtgever: De wederpartij van de zelfstandig ondernemer en die de diensten afneemt van Praktijk Rising Sun.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg hiervan kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

1.4 De leveringsvoorwaarden kunnen in het loop van het jaar wijzigen.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de massage. Praktijk Rising Sun kun je hiervoor niet aansprakelijk stellen.

2.3 Praktijk Rising Sun is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat je gekregen hebt.

2.4 Praktijk Rising Sun behoud zich het recht om u te weigeren wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet of zich eraan houd zonder opgave van redenen.

2.5 Voor de aanvang van de 1ste behandeling volgt een intake gesprek. Daarin beantwoordt u een paar algemene vragen op een intake formulier. Deze vragen geven een algemene gezondheidstoestand weer. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien opdrachtnemer door u niet volledig of verkeerd wordt ingelicht, is deze niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen tijdens of na de massage behandeling.Bent u onder behandeling van een arts of specialist, overlegt u  dan eerst of de massagebehandeling is toegestaan. Er kan besloten worden om de massagebehandeling niet uit te voeren wanneer er sprake is van een aandoening, waarbij de massagebehandeling schade kan toebrengen.

3. Acceptatie

3.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om Opdrachtgevers te weigeren.

3.2 Alleen Opdrachtgevers zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de Opdrachtnemer.

4. Annulering of beëindiging van diensten

4.1 Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt dat invloed heeft op de behandeling van de Opdrachtgever en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de Opdrachtnemer, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de Opdrachtnemer en worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of arts.

4.2 Bij annulering van een afspraak dient de Opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen.  Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht voor de afspraak onverminderd in rekening te brengen.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De therapeutische behandeling dient te worden betaald middels een contante betaling, via bank overschrijving (van tevoren), abonnement of waardebon.

5.2 Bedrijven dienen  binnen 14 dagen na factuurdatum het gehele factuurbedrag te voldoen door het bedrag te storten op ons rekeningnummer.

6. Garanties

6.1 De Opdrachtnemer kan geen garantie geven dat de Opdrachtgever daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door de Opdrachtnemer.

6.2 De Opdrachtnemer garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de Opdrachtgever indien aan de plichten van de Opdrachtgever wordt gehouden.

7. Geheimhouding

7.1 Gegevens over de Opdrachtgever zullen niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden verstrekt aan derden.

8. Klachten

8.1 De Opdrachtgever kan klachten schriftelijk indienen bij de Opdrachtnemer.

8.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering.

9. Tarieven en tariefwijzigingen

10.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de Opdrachtgever en worden op de site gepubliceerd.

10. Reclames en acties

11.1 Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.

11.2 De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

11. Toepasselijkheid van de voorwaarden

12.1 De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van de Opdrachtnemer dan ook.

12.2 Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen de Opdrachtnemer en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.

12. Toeslagen

13.1 Massages op locatie hebben andere tarief en wordt er een reistoeslag in rekening gebracht.

13. Verplichtingen van de Opdrachtgever

14.1 De Opdrachtgever dient eerlijk te zijn over zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven.

14.2 De Opdrachtgever dient zich te houden aan de Leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

14. Verplichtingen van de opdrachtnemer

15.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen voor de Opdrachtgever.

15.2 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden.

15.3 De Opdrachtnemer dient uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken aan derden mits u hiertoe toestemming verstrekt.