Privacyverklaring in aanvulling op de algemene voorwaarden:

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht geworden. Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Praktijkrisingsun is daarom verplicht om deze privacyverklaring op te stellen en u hiervan op de hoogte te stellen.

In de onderstaande privacyverklaring heeft praktijkrisingsun haar uiterste best gedaan om zich te houden aan bovengenoemde wetgeving.

1. Bedrijfsgegevens:

Praktijkrisingsun

Cato Elderinklaan 1
7576 AE Oldenzaal
tel: 0624794444 (of eventueel: 0541-522030)
mail: info@praktijkrisingsun.nl

2. Welke gegevens worden gevraagd:
Als u massages aanvraagt of ontvangt worden de volgende gegevens gevraagd:
– Uw naam.
– Uw telefoonnummer.
– Eventueel uw mailadres.
– Waarmee tijdens de massage rekening moet worden gehouden.

3. De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:
– Om afspraken met u te kunnen vastleggen, te wijzigen en voor de eigen administratie.
– Uw telefoonnummer en eventueel uw mailadres worden alleen gebruikt om afspraken te maken en te bevestigen.
Wij sturen u geen nieuwsbrieven, tenzij u hierom vraagt en/of toestemming geeft.

– Tijdens de eerste massage voer ik altijd een kort intakegesprek zodat ik weet of er zaken zijn waar ik extra aandacht aan kan besteden of juist vermijden.
Uw gegevens worden opgeslagen op een papieren intakeformulier, maar niet op een computer.

4. Uw gegevens worden in een map bewaart en niet aan derden verstrekt en uw gegevens blijven geheim.

5. De website van praktijkrisingsun maakt gebruik van Cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

6. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

7. U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.